Daarom Flinsters

Opbouw activiteiten

De Flinstersbox is een met zorg uitgekozen activiteiten/ knutselpakket waar de activiteiten op elkaar aansluiten. Er is bewust gekozen voor deze mix van activiteiten zodat er een goede balans is in het pakket; knutselen, bewegen, spel, op onderzoek en zelfstandig spelen. Dit zorgt voor een maximale beleving van het geheel en een totaalbeleving vanuit een (natuur)thema.

Waarom thematisch spelen?

Door het thematisch spelen ontstaat er samenhang tussen de activiteiten wat de taalontwikkeling stimuleert, biedt het ruimte aan brede invalshoeken en blijven de activiteiten beter hangen.

ieder kindje leert anders

Daarnaast neemt ieder kindje weer op een andere manier informatie op. Door informatie op verschillende manieren aan te bieden, kan het kindje op haar eigen manier het tot zich nemen. Spelend leren.

Waarom is fantasie zo belangrijk?

Fantasie is eigenlijk de belangrijkste dagbesteding; hierin worden alle vaardigheden om goed te kunnen ontwikkelen als mens geoefend. In fantasiespel worden situaties nagespeeld, oefent met gedrag en reacties zoals die later in echte situaties ook worden gebruikt.

Alle voorwaarden voor goed sociaal contact

Door te spelen met fantasie ontdekt een kind allerlei mogelijkheden, oplossingen, kan gevoelens onder woorden brengen en verwerken van gebeurtenissen. Eigenlijk leren ze in fantasiespel dus alle voorwaarden voor goed sociaal contact. Door de natuur als thema aan te bieden wordt gestimuleerd om de natuur mee te nemen in het fantasierijke spel. Te spelen in en met de natuur is als ware een tweede natuur!

Waarom verschillende activiteiten?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren. Ieder zintuig staat weer in verbinding met een ander deel van de hersenen. Hierdoor kan informatie sneller eigen worden gemaakt.

elk zintuig prikkelt een ander deel van de hersenen

Daarom zijn de boxen ook thematisch; door te luisteren, knutselen, bewegen, onderzoeken, samen spelen en zelfstandig spel over een bepaald onderwerp wordt het helemaal eigen gemaakt. De activiteiten zijn zo samengesteld dat de grove en fijne moteriek worden gestimuleerd en er een balans is tussen prikkelen en ontprikkelen.

 

verkleind
QQ7A1872-1 bewerkt

Waarom aandacht voor grove en fijne motoriek?

Wanneer kindjes bewegen leren zintuigen om met elkaar samen te werken en worden er steeds meer nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen fijne en grove moteriek.

grove motoriek; lekker te kunnen bewegen

Door lekker te bewegen zijn en buiten te spelen ontwikkeld je kind de grove motoriek. Spieren worden sterker, de coördinatie en stabiliteit wordt geoefend en op deze manier wordt er gebouwd om goed te kunnen bewegen. Het blijkt kindjes te helpen op cognitief gebied (het leren), maar ook bij sociale en persoonlijkheidsontwikkeling. Goed om te stimuleren dus!

fijne motoriek; de kleine handelingen

De fijne motoriek worden handelingen als knippen, plakken, veters strikken, oppakken, schrijven, tekenen of knutselen. Deze bewegingen vraagt veelal aandacht en concentratie wat voor een kindje nog best wel lastig kan zijn. Het ontdekken en stimuleren hiervan is daarom alleen maar goed!

Waarom prikkelen en ontprikkelen?

De activiteiten in de box zijn tevens een mix om te prikkelen, maar ook te ontprikkelen. Door te prikkelen activeer, motiveer en stimuleer je het kind om van nieuwe informatie te voorzien. Echter heeft een kindje ook verwerkingstijd nodig van al deze prikkels. De balans tussen het prikkelen en ontprikkelen is daarom erg belangrijk.

Hoe doen we dat in de box?

De knutselactiviteiten zijn prikkelend voor de fijne moteriek,: scheuren, knippen, prikken, plakken maar ook voor de concentratie en waarneming. Met de activiteit: op onderzoek wordt er echt ingezoomt op het thema. Een activiteit om het kindje nét verder te prikkelen in het onderzoeken en het ontdekken. De activiteit: spel is prikkelend en zet tot nadenken aan. Vaak wordt het spel element met een ontprikkelingselement gecombineerd. Zodat de opgebouwde spanning van alle prikkels direct ook kunnen wegvloeien. Denk bijvoorbeeld aan een bewegingshandeling om het spel te kunnen doen. Hierbij wordt vaak een combinatie gemaakt van de fijne en grove motoriek.

De bewegingsactiviteit is bij uitstek de ontprikkelings-activiteit. Deze kan je vaker inzetten gedurende het thema. De grove motoriek wordt bij beweging vooral gestimuleerd. Ook is er heel bewust gekozen voor zelfstandig spelen, vaak met open einde. Hier kunnen ze heerlijk zelf hun gaan en hun tomeloze fantasie gebruiken. Doordat ze zelfstandig tot spel komen worden de prikkels verwerkt. Al hetgeen wat ze qua prikkels hebben opgedaan in de themabox wordt nagespeeld en dus op deze manier verwerkt. Op deze manier wordt de informatie geïntegreerd in het kindje.

QQ7A1626-1verkleind

6 goede redenen om Flinsters te kiezen

Leuke activiteiten

De activiteiten worden door Flinsters bedacht én getest- plezier gegarandeerd!

Makkelijk

Van stap-voor-stap is alles uitlegt én je krijgt allemaal tips tussendoor.

Geen stress

Geen zorgen over wat je vandaag met de kindjes kan gaan doen. Wij nemen dit werk uit handen.

Gevarieerd

Elke box bestaat weer uit totaal verschillende activiteiten; zo blijft het altijd leuk en spannend. De activiteiten van de seizoensbox sluiten allemaal op elkaar aan het zo gevarieerd mogelijk te houden voor jullie!

Geen verspilling

Wij bezorgen je alle materialen in de juiste hoeveelheden, zodat er zo min mogelijk materiaal verspild wordt.

Aansluitend bij het seizoen

De boxen sluiten aan bij het seizoen zodat er gemakkelijk herkenning voor het kindje is. En overal is natuur, dus overal herkenning!